Radhadesh

Chateau de Petite Somme

Newsletters 2013

SEPTEMBER-OKTOBER

Beste Lezer…

Deze zomer zal de Radhadesh familie lang bijblijven. We hebben meer zonnige dagen en goed weer gehad dan de afgelopen jaren en onze festivals waren zeer succesvol. Zowel Janmastami als het Zomerfestival had een grote opkomst en werd goed ontvangen door de aanwezigen. Het laatste festival werd zelfs met 30% in aantallen overschreden in vergelijking tot 2012! We willen graag de vele honderden die hebben bijgedragen deze festivals te organiseren en ondersteunen, bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet om Radhadesh toegankelijk te maken voor de vele duizenden pelgrims en nieuwsgierigen. We hopen te bouwen op dit succes door te streven naar verbetering voor de komende jaren.

In deze Herfst editie kunt u nieuws vinden over onze gloednieuwe campagne om ons dagelijks tempelprogramma live beschikbaar te maken via het internet door HD webcams, inspirerende woorden van Srila Prabhupada en meer.

We hopen u te mogen ontvangen tijdens een van de Herfst festiviteiten.
Hare Krishna,
Manu

Mayapur.tv

Heeft u er ooit van gedroomd om de Radhadesh tempel programma’s bij te wonen? Heeft u ooit het gevoel gehad een ongelofelijk geweldige kirtan te missen omdat u niet live in de tempelkamer aanwezig kunt zijn? Wilde u de festivals volgen, maar was u niet in staat door werk, reizen of woonafstand? Wat zou u denken als wij u vertellen dat we graag 3 HD camera’s in de tempelkamer willen installeren die een live stream op www.mayapur.tv van Sri Sri Radha-Gopinath en de tempelprogramma’s uitzendt?

Deze droom kan werkelijkheid worden, want Radhadesh is al een aantal maanden bezig deze mogelijkheid te onderzoeken en we willen dit graag voltooien. Om dit mogelijk te maken kunnen we uw hulp nodig, want zo’n project komt niet zonder kosten;

 • 3 HD Camera
 • Uitgebreide installatie van bekabeling door de tempel
 • Geluidsapparatuur
 • Computer voor de live streaming
 • Installatie voor internet aansluiting
 • Volledige installatie van dit project (camera, geluid, enz.).

Totale schatting: €5.000,-button paypal

Zodra we dit bedrag hebben verzameld, zullen we zo snel mogelijk de uitzendinstallatie gereed maken zodat iedereen, waar ook ter wereld, eindelijk face-to-face Sri Sri Radha-Gopinath kan zien, de dagelijkse tempelprogramma’s en de maandelijkse festiviteiten live kan volgen.

We hebben al een geweldige, anonieme donatie van €1.000,-  mogen ontvangen, zodat de donateurs Sri Sri Radha-Gopinath kunnen zien zonder dat zij hier aanwezig zijn. Als u financieel wenst bij te dragen aan dit project, neem dan contact op met Manu (manu@radhadesh.com).

Zodra het systeem volledig functioneel is, verwachten we dat de maandelijkse onderhoudskosten €100,- zullen zijn. Als u geïnteresseerd bent in deze maandelijkse bijdrage kunt u eveneens contact opnemen met Manu.

Let wel, er is nog maar €4.000,- nodig voordat iedereen eindelijk Sri Sri Radha-Gopinath elke dag live en wereldwijd kan zien!

Maak van uw huis uw hemel

De Radhadesh toegewijden kunnen u helpen om van uw huis een plek te maken waar u graag in thuis wilt komen, door een vredige sfeer te creëren die rust biedt.

Wat bieden wij:

 • Kirtan programma’s
 • Yajna’s voor uw welzijn en het welzijn van uw gezinsleden
 • Japa of mantra meditatie sessies
 • Vegetarisch koken
 • Yoga

Wij bieden deze diensten aan in ruil voor de kosten van transport en een vrijwillige donatie.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Malati Devi Dasi (malati@radhadesh.com)

SEPTEMBER-OCTOBER

Dear Reader…

This summer was one to remember for the Radhadesh Family. We had more sun and good weather than in the last several years and our festivals were booming with success. Both Janmastami and the Summer Festival had large attendance and received great reception from those present, the later even increasing in attendance by a whopping 30% over 2012!
We would like to thank the many hundreds of kind souls who helped to put these events together thus making Radhadesh available for many thousands of pilgrims and curious souls. We hope to build on this new success by striving for better during the upcoming years.
In this autumn edition please find news about our brand new campaign to make our daily temple programs available live on the internet through HD webcams, some wise words of guidance from Srila Prabhupada, and more.

We hope to see you during one of the autumn festivities.
Hare Krsna,
Manu

Mayapur.tv

Have you ever dreamed of following the Radhadesh daily temple programs live? Have you ever felt as if you missed out on an incredible kirtan because you could not be in the temple room? Have you always wanted to follow the festivals but are not able to due to work, travel, or simply living too far away? What goes through your mind if we tell you now that we would like to have 3 HD cameras in the temple room providing a live streaming on Mayapur.tv of Sri Sri Radha Gopinatha and the temple programs?

You are not dreaming, this is indeed a project that Radhadesh has been working upon for the last months and would like to now see accomplish. For this to be possible we need everyone’s help as it does not come without costs:

 • 3 HD Cameras
 • Extensive Cabling installation throughout the templebutton paypal
 • Sound equipment
 • Computer for the streaming
 • Internet connection installation
 • Full project installation (cameras, sound, etc).

Estimated total: 5000€

Once we have collected this amount, we will without further ado install the broadcasting system so that everyone around the world can finally come face to face with Radha Gopinatha as well as participate in each days programs and the monthly festivals.

One anonymous donor has already contributed the wonderful amount of 1000€ to make sure they will get to see Radha Gopinatha while they are not in Radhadesh. If you wish to make this possible, please do not hesitate any longer and contact manu@radhadesh.com for more information on how to donate towards this project.

Once the system is fully functional we expect the costs of maintenance and internet to come up to around 100€ a month. So if you wish to donate on a monthly basis you can also contact Manu on how to proceed ahead with this.

Remember, there is only 4000€ left to collect before everyone can finally see Radha Gopinatha everyday on the live broadcast!

Make your home your heaven

Radhadesh devotees are available to offer their services to you to help make your home a place like heaven where you will enjoy coming home, tranquil mood and peace.

What we offer:

 • Kirtan programs
 • Yajnas for your wellbeing and the wellbeing of your family members
 • Japa or mantra meditation sessions
 • Vegetarian cooking
 • Yoga

We offer these services in exchange for the costs of transportation and a voluntary donation.

For more information and bookings contact Malati devi Dasi (malati@radhadesh.com)

JULY-AUGUST

Beste Lezer…

De zeer gewaardeerde lentemaanden brachten Radhadesh bijzondere momenten, met warme dagen en verschillende festivals die plaatsvonden in Mei en Juni. We hopen dat de zon zijn weg inmiddels ook gevonden heeft naar uw huis, en dat daarmee de schoonheid van Moeder Natuur weer is ontloken, met haar bijzonder aangename, kleurrijke en weelderige verschijning.

Mocht u toe zijn aan een adempauze, en een gelegenheid om uw batterijen weer op te laden tijdens een spirituele en aangename onderbreking, neem dan de grote spirituele festivals in Juli en Augustus in gedachten, waarvoor we u bij deze van harte uitnodigen. Van de verschillende Ratha Yatra festivals in de Benelux, de goedbezochte Zomer- en Janmastami Festivals in Radhadesh, tot de intieme feesten als Balarama Purnima en Srila Prabhupada’s verschijningsdag… er zijn voor iedereen talloze gelegenheden voor plezierige en transcendentale tijden. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. We wensen dat het u ertoe brengt om op bezoek te komen, en deel te worden van de feestelijkheden.

Hare Krsna & een fijne zomer voor u allen!

Gegroet, Manu

Zomer Festival: Zaterdag 27 & Zondag 28 Juli
Janmastami Festival: Zondag 25 & Woensdag 28 Augustus

Madhavananda Prabhu seminar

Madhavananda Das werd in 1982 in Los Angeles lid van ISKCON. Hij verhuisde in 1993 naar Bhubaneswar in Orissa, India, waar hij sindsdien woont. Zijn geestelijk leraar Sr Srimad Gour Govinda Swami Maharaja gaf hem de instructie om zijn lezingen tot publicaties te maken. Hij is de auteur en redacteur van talloze boeken en artikelen, en hij heeft bijgedragen aan het Journal of Vaishnava Studies en Back to Godhead magazine. Sinds 1993 dient hij als hoofdredacteur van ISKCON Gopal Jiu Publications en ook het Sri Krishna Kathamrita Magazine, en het populaire email journaal Sri Krishna Kathamrita Bindu. Sinds de aanvang in 2001 zijn meer dan 290 uitgaven verschenen van dit email journaal, en zijn er tientallen duizenden exemplaren verstuurd.
Naast publicatiewerk reist Madhavananda wereldwijd rond om seminars en lezingen te geven, wat hem een prominent uitdrager maakt van Gaudiya Vaishnava filosofie. Hij heeft een bijzondere interesse voor esoterische Gaudiya onderwerpen, zoals Heer Jagannath en de cultuur en heilige plaatsen van Orissa.

——————-

Seminar onderwerp:

Bhajan in Gescheidenheid: Het Huilen van de Ziel (1 – 3 Augustus)

Na een rondreis door het universum in vele verschillende lichamen begint iemand uiteindelijk te huilen voor de Heer. Dit wordt atma-krandana genoemd, het huilen van de ziel, en dit vormt het begin van het spirituele leven. Andere onderwerpen zijn: Het huilen voor een Guru; Na het vertrek van de guru en de vaishnava’s; de relatie tussen Krishna’s en Sri Chaitanya Mahaprabhu’s pastimes; De gopi’s bhajan in gescheidenheid van Krishna; Radharani’s stervensconditie; en het Vertrouwelijke geheim van Mahaprabhu’s bhajan.  Zijn werk en meer informative kunt u vinden op www.gopaljiu.org, of op Facebook bij Madhavananda Das.

De Festivals Die Je Niet Wilt Missen!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De zomerperiode is heel dynamisch, met zijn vele festivals om aan deel te nemen in Juli en Augustus. Bovenop het jaarlijkse Zomer Festival (weekend 27 en 28 Juli), de Janmastami Congregatieviering (Zondag 25 Augustus) en Janmastami (Woensdag 28 Augustus), zijn er nog een aantal datums van net zo belangrijke, maar kleinere festivals waarvan we hopen dat u er zult kiezen voor een bezoek:

–          17-21 Augustus: Jhulana Yatra, dagelijks schommelen van Sri Sri Radha Gopinatha

–          18 Augustus: Amsterdam Ratha Yatra Parade

–          21 Augustus: Balarama Purnima, deze dag zal in Radhadesh een festival zijn

–          29 Augustus: Prabhupada’s Verschijningsdag, een dag lang feest in Radhadesh

JULY-AUGUST

Dear Reader…

The much appreciated months of spring brought many exciting moments into Radhadesh with the warmer days and various festivals that took place in-between May and June. We hope that the sun has also successfully found its way to your home and thus brought out the beauty of Mother Nature making the sight extremely pleasant, colorful and stunning.

If you still feel you have yet to receive a moment to breath and an opportunity to reenergize yourself with a good spiritual break, please look forward to the months of July and August and the various big festivals that we gladly invite you to attend. From the Ratha-Yatras around the Benelux, to the well-attended Summer Festival and Janmastami festivals in Radhadesh, as well as Balarama Purnima and Prabhupada’s appearance day… there are numerous spiritual and fun opportunities available for everyone to immerse themselves into. We thus invite you to read more about these events in this newsletter, hoping of course that it will convince you to come and join us in the festivities.

Hare Krishna & happy summer days to all!

Sincerely, Manu

Summer Festival: Saturday 27 & Sunday 28 July
Janmastami Festival: Sunday 25 & Wednesday 28 Augustus

Madhavananda Prabhu seminar invitation

Madhavananda Das joined ISKCON in Los Angeles in 1982. He moved to Bhubaneswar Orissa in 1993 where he has been living since. He was instructed by his spiritual master Sri Srimad Gour Govinda Swami Maharaja to render his lectures into publications. He is the author and editor of numerous books and articles; and has contributed to Journal of Vaishnava Studies and Back to Godhead Magazine. Since 1993 he is serving as the managing editor of ISKCON Gopal Jiu Publications as well as Sri Krishna Kathamrita Magazine, and the popular email journal Sri Krishna Kathamrita Bindu. Since its beginning in 2001, over 290 issues of Sri Krishna Kathamrita Bindu have come out, with a total of over tens of thousands copies distributed. Aside from his publishing work, Madhavananda travels worldwide giving seminars and classes, and has become a prominent proponent of Gaudiya Vaishnava teachings. He has a special interest in researching esoteric Gaudiya topics and subjects about Lord Jagannath as well as the culture and sacred places of Orissa.

——————-

Seminar topic:

Bhajan in Separation: The Crying of the Soul

After traveling throughout the universe in many different bodies one finally begins to cry for the Lord. This is called atma-krandana or the crying of the soul, and is the beginning of our spiritual life. Other topics include: Crying for guru; after the disappearance of the guru and vaisnavas; the connection between Krishna’s pastimes and the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu; the gopis bhajan in separation from Krishna; Radharani’s dying condition; and the confidential secret of Mahaprabhu’s bhajan.

His work, as well as more information: www.gopaljiu.org , or on Facebook at Madhavananda Das.

Festivals You do Not want to Miss!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAThe summer period is extremely dynamic with many festivals to partake in throughout the months of July and August. In addition to the annual Radhadesh Summer Festival (27th & 28th July), the Congregational Janmastami Celebration (Sunday 25th August) and Janmastami (Wednesday 28th August), there are smaller yet very important dates you should note down in your agendas and for which we hope you can make it:

–         17-21st of August: Jhulana Yatra or daily swinging of Sri Sri Radha Gopinatha in Radhadesh

–         18th August: Amsterdam Ratha Yatra Parade

–         21st August: Balarama Purnima, a festival will be held in Radhadesh on that day

–         29th August: Prabhupada Appearance day, festival all day long in Radhadesh

 MEI-JUNI

Nrsmhadeva Verschijningsdag / 24 Mei

Dit Vaishnava festival gedenkt het verschijnen van Heer Nrsimhadeva, een heel bijzondere gedaante van half-mens, half leeuw. Deze gedaante van Krishna wordt beschreven en verheerlijkt in het Vaishnava geschrift,  Srimad-Bhagavatam. Het verhaal geeft weer hoe de machtige vijand van de Heer, Hiranyakasipu, diverse inspanningen ondernam om krachten te verzamelen voor het bereiken van onsterfelijkheid.

Hij kon niet gedood worden door een mens, een dier of enig wapen. Hij kon niet binnenshuis gedood worden, ook niet buitenshuis, in de lucht, in water of op de grond. Hij kon niet gedood worden gedurende de dag en de nacht; zo dacht hij dat hij onverslaanbaar was. In een gevecht met Heer  Nrsimha vond Hiranyakasipu zijn waardige tegenpartij. De Heer verscheen in Zijn meest woeste gedaante om Zijn toegewijde, Prahlada te beschermen. Hiranyakasipu probeerde Prahlada op allerlei manieren om te brengen, ondanks dat Prahlada zijn eigen zoon was.

De Heer beschermt Zijn dierbare dienaren en maakte korte metten met Hiranyakasipu door hem op Zijn schoot te leggen, in het deurportaal, tijdens de schemer te verscheuren met Zijn klauwen. Hierdoor overtrad Hij de zegens van Hiranyakasipu niet maar beschermde toch effectief Zijn toegewijde.

Toegewijden zingen op deze speciale dag, gebeden om bescherming te krijgen van Heer Nrsimha om zo zichzelf te beschermen tegen schadelijke invloeden van binnen (zoals afgunst en woede) als buiten (agressie van anderen, ziekten, enz).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jaarlijks Radhadesh Ledendiner

Het algemene doel van Radhadesh is een gezonde levensstijl te promoten die in harmonie is met het milieu en de principes en moraal die we vinden in de Vedische geschriften. Enkel dankzij de steun van loyale leden zijn we in staat geweest om 30 jaar lang met deze doelen door te gaan. Zonder hen zouden we niet in staat zijn om dit schitterende spirituele project voort te zetten, en daarbij zouden we niet in staat zijn geweest het punt te bereiken waar we vandaag de dag zijn. Om die reden zijn we onze leden zeer dankbaar, want zij zorgen er steeds weer voor dat Radhadesh gezond blijft en zich ontwikkelt. Daarom willen we onze donateurs bedanken door hen uit te nodigen voor een speciale avond ter ere van hen.

Op zaterdag 29 juni verwachten we zo’n 40 leden te verwelkomen op ons Jaarlijks Radhadesh Ledendiner. De avond zal bestaan uit een gevariëerd programma met kwaliteitsvermaak, korte ‘dank u’-toespraken, en bovenal een overheerlijke maaltijd bestaande uit meerdere gangen, waarvan we zeker weten dat iedereen ervan zal genieten.

Lied over Radhadesh door Adrian

“Na een gedenkwaardig bezoek aan Radhadesh met zijn familie voelde Adrian zich geïnspireerd tot het schrijven van een lied dat zijn ervaring in de spirituele gemeenschap vertolkt. Beluister het op http://www.myspace.com/paisleyproduction

MAY-JUNE

Nrsmhadeva Appearance day / 24 May

This Vaisnava festival commemorates the appearance of Lord Nrsimhadeva who has an extraordinary form of half-lion and half-man. This form of Krishna is glorified, described and explained in the Vaisnava scripture Srimad-Bhagavatam.

The story is told how Hiranyakasipu, a powerful enemy of the Lord, sought and gained benedictions tantamount to achieving immortality. He was not to be killed by any man, any animal, or any weapon. He could not be killed indoors or outdoors, in the air or water, or on the ground. He could not be slain during the day or the night and in this way he thought himself invincible.

In a battle with Lord Nrsimha, Hiranyakasipu, met his match. The Lord appeared in His most ferocious feature to defend His dear devotee Prahlada. Hiranyakasipu had been torturing and attempting to kill Prahlada despite him being his son! The Lord does not tolerate mistreatment of His devotee and thus He killed the demon by setting him on his lap, positioning Himself in the doorway at dusk and ripping apart his body with His claws, thus easily maintaining the benedictions given to Hiranyakasipu but effectively dispatching him.

Devotees sing special prayers to Lord Nrsimha invoking His protection from unwanted influences, external and internal.

Annual Radhadesh Members OLYMPUS DIGITAL CAMERADinner

The general purpose of Radhadesh is to promote a healthy lifestyle in balance with ecology and with the principles and morals found in the Vedic scriptures. Only through the support of loyal members we have been able to continue with these goals for over 30 years. Without them we would not be able to keep this magnificent spiritual project up and running and in addition we would not have been able to grow to the point we have reached today. For this reason we are truly indebted to our Members who keep making sure Radhadesh is healthy and developing.  Therefore we would like to personally thank our donors by inviting them for a special evening in their honor.

On Saturday the 29th of June we expect to host about 40 members for our Annual Radhadesh Members Dinner. The evening will be filled with all kinds of delights such as quality entertainment, small ‘thank you’ speeches, and most importantly, a succulent meal of several courses which we are certain all will enjoy.

Song on Radhadesh by Adrian

“After a memorable visit to Radhadesh with his family, Adrian felt inspired to write a song describing his experience in the spiritual community. Please check it out at http://www.myspace.com/paisleyproduction

Advertisements